• Thùng rác môi trường 240 lit
  • Thùng rác công cộng 240l